ABOUT NIAACADEMY.CO

 

ABOUT NIAACADEMY.CO

 

 


HIGHLIGHT                     ____________________________________________

 

- NIA ACADEMY (สถาบันวิทยาการนวัตกรรม) จัดตั้งเพื่อเป็นการช่วยยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากลมุ่งเน้นขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โดยจะทำหน้าที่ัพัฒนาบุคคลากรในทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจ ยกระดับความสามารถทาด้านนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ

- NIA ACADEMY.CO คือเว็บไซต์สำหรับเรียนออนไลน์ของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม ( NIA ACADEMY ) ภายใต้การจัดตั้งของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีการเปิดตัวให้ใช้บริการในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562

 

____________________________________________

 

 

ที่มาของ NIA ACADEMY.CO (MOOCS)

 

เริ่มจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มีแนวทางที่จะผลักดันประเทศให้เกิดการพัฒนาก้าวทันโลก ซึ่งนวัตกรรมคือปัจจัยที่สำคัญที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้ สำนักงานจึงจัดตั้งสถาบันวิทยาการวัตกรรม (NIA ACADEMY) ขึ้น ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล มีการมุ่งเน้นขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โดยจะทำหน้าที่พัฒนาบุคคลากรในทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจ ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยทางสถาบันฯนอกจากจะมีการเปิดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆแล้ว สถาบันยังได้จัดกิจกรรมอบรม WORKSHOP และสื่อสารเรื่องต่างๆในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ NIA ACADEMY.CO (MOOCS) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

____________________________________________

 

 

เป้าหมายของ NIAACADEMY.CO (MOOCS)

 

 

ในยุคสมัยที่มีความรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในหลายช่องทาง จึงทำให้มีทางเลือกมากขึ้น แต่ถ้าเป็นเรื่องของ " นวัตกรรม " ยังเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปนั้นยังขาดความเข้าใจ หรือไม่สามารถหาช่องทางในการศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องได้ สถาบันฯจึงพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นการรวมตัวของข้อมูลที่เป็นเหมือนกับชุมชนทางด้านวัตกรรม ได้รวบรวมบุคคลากร ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบอกว่า " องค์กรของเรายังคงรักที่จะคิด และแสวงหาสิ่งที่ดี มาให้กับบุคคลที่ต้องการจะพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพในเรื่องนวัตกรรม " โดยที่เป้าหมายปลายทางคือ การได้เห็นทุกคนที่เข้ามาเรียนรู็ จะสามารถเข้าถึงข้อมูล หรือองค์ความรู้ที่ได้จากเว็บไซต์ไปพัฒนาต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการทางด้านนวัตกรรม หรือเป็นนักพัฒนานวัตกรรมมืออาชีพได้อย่างแท้จริง

 

____________________________________________

 

 

แถลงการจาก NIAACADEMY.CO (MOOCS)

 

NIAACADEMY.CO ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างโอกาส ประสบการณ์ และการหาค้นหาสิ่งใหม่ๆ ด้านนวัตกรรม ให้เข้าถึงง่ายกว่าที่ผ่านมา ผ่านแถลงการ 4 ข้อ ดังงนี้

 

 

01

 

เราเชื่อในเสรีภาพทางการเรียนรู้ แพลตฟอร์มการเรียนระบบออนไลน์ ที่รวบรวมเนื้อหาทางด้านนวัตกรรมทั้งในและนอกประเทศแก่ให้ทุกคนได้ผ่านเว็บไซต์  NIAACADEMY.CO โดยผู้เรียนเป็นผู้เลือกและตัดสินใจเรียนด้วยตัวเอง

 

 

02

เราเป็นกระบอกเสียงทางด้านนวัตกรรม ที่พูดถึงนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง ทั้งจากผู้ประกอบการหน่วยงานรัฐและเอกชน ด้วยการที่เรามีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการนำเสนอหรือส่งต่อองค์ความรู้ได้อย่างมีมาตราฐานและการยอมรับ รวมถึงการที่เรามีการพบปะ ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้คนที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์มีการเข้าใจและเข้าถึงแง่มุมต่างๆ ในเรื่องนวัตกรรมได้มากกว่าที่เคย

 

 

 03

เราอยากให้คุณได้ประโยชน์จากการเรียนรู้สูงสุด เพราะเรามีบุคคลากร วิทยากร และองค์ความรู้ใหม่ๆจากทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการคัดเลือกบทเรียนจากวิทยากรที่หลากหลายและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้รับเรื่องราว และองค์ความรู้ที่สดใหม่ หรือรสชาติที่แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในทุกๆ บทเรียนและเรื่องราวข่าวสารในด้านนวัตกรรม เราอยากให้คุณมีความกล้าที่จะเรียนรู้ เปิดใจ และเราซึ่งเป็นตัวแทนก็พร้อมที่จะส่งต่อความรู้ในด้านนวัตกรรมให้กับทุกคน

 

 

04

เราพร้อมเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย แนะนำ ส่งเสริมสิ่งใหม่แก่คุณ ที่ต้องการพัฒนาหรือยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรม หรือพัฒนาธุรกิจในวงการนวัตกรรม เพราะเราเชื่อว่าการช่วยส่งเสริม แนะนำองค์ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ คือการต่อยอด หรือเพิ่มแรงผลักดันให้แก่คุณ หรือคนที่สนใจ ซึ่งนำไปสู่การร่วมมือกันในอนาคต

  

 

Tag: NIA NIA ACADEMY moocs

Related Content

ABOUT NIAACADEMY.CO

ABOUT NIAACADEMY.CO

NIA ACADEMY.CO (MOOCS) โปรเจกต์ NETFLIX นวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ แหล่งรวมเรื่องราว ข้อมูลนวัตกรรมสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้

NIA ACADEMY.CO (MOOCS) โปรเจกต์ NETFLIX นวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ แหล่งรวมเรื่องราว ข้อมูลนวัตกรรมสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้

THE CURRENT WAR ภาพยนตร์ที่จะจุดประกายและแรงบันดาลใจในตัวคุณ ให้สว่างเหมือนหลอดไฟ จาก 2 นวัตกรผู้ยิ่งใหญ่ของโลกโทมัส อัลวา เอดิสัน และนิโคลา เทสลา

THE CURRENT WAR

แนะนำ 5 ธุรกิจ MARTECH ที่น่าจับตา

แนะนำ 5 ธุรกิจ MARTECH ที่น่าจับตา

กว่าจะเป็นพื้นที่ของความหลากหลายขององค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม กว่าจะเป็นเวปไซต์ NIA ACADEMY.CO

กว่าจะเป็นพื้นที่ของความหลากหลายขององค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม กว่าจะเป็นเวปไซต์ NIA ACADEMY.CO

Logo

National Innovation Agency (Public Organization)
Address: 73/2 Rama VI Road,
Rajdhevee, Bangkok 10400 Thailand
tel : 02-017 5555 ต่อ 602
fax : 02-017 5566
email : [email protected]

Powered by froggenius.com
Logo

National Innovation Agency (Public Organization)
Address: 73/2 Rama VI Road,
Rajdhevee, Bangkok 10400 Thailand
tel : 02-017 5555 ต่อ 602
fax : 02-017 5566
email : [email protected]

Powered by FrogGenius.com