สถาบันวิทยาการนวัตกรรม <br> NIA ACADEMY

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม
NIA ACADEMY

เรียนรู้คอร์สออนไลน์เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนนวัตกรรม

Top Course

Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here
Sub title here Sub title here

IP FOR INNOVATION MANAGEMENT_

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม

STARTUP WARRIOR

เตรียมความพร้อมวิสาหกิจเริ่มต้นสู้การเป็นนักรบทางเศรษฐกิจรุ่นใหม่

SOCIAL INNOVATION

ความรู้เบื้องต้นสำหรับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

INNOVATION FOR COMPETTITIVENESS

การจัดการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

Find the right Course for you thumbnail click to view detail

Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here
Sub title here Sub title here

IP FOR INNOVATION MANAGEMENT
ทรัพย์สินทางปัญญาสำคัญอย่างไร ?

TEXT TITLE HERE

Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here

Logo

National Innovation Agency (Public Organization)
Address: 73/2 Rama VI Road,
Rajdhevee, Bangkok 10400 Thailand
tel : 02-017 5555 ต่อ 602
fax : 02-017 5566
email : [email protected]

Powered by froggenius.com
Logo

National Innovation Agency (Public Organization)
Address: 73/2 Rama VI Road,
Rajdhevee, Bangkok 10400 Thailand
tel : 02-017 5555 ต่อ 602
fax : 02-017 5566
email : [email protected]

Powered by FrogGenius.com