สถาบันวิทยาการนวัตกรรม <br> NIA ACADEMY

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม
NIA ACADEMY

เรียนรู้คอร์สออนไลน์เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนนวัตกรรม

บทเรียนแนะนำ

Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here
Sub title here Sub title here

IP FOR INNOVATION MANAGEMENT_

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม

STARTUP WARRIOR

เตรียมความพร้อมวิสาหกิจเริ่มต้นสู้การเป็นนักรบทางเศรษฐกิจรุ่นใหม่

SOCIAL INNOVATION

ความรู้เบื้องต้นสำหรับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

INNOVATION FOR COMPETTITIVENESS

การจัดการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

คลิกเพื่อดูข้อมูล บทเรียนที่คุณสนใจ

Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here
Sub title here Sub title here

SOCIAL INNOVATION
SOCIAL INNOVATION คืออะไร?
SOCIAL INNOVATION
ความรู้เบื้องต้นสำหรับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

TEXT TITLE HERE

Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here Sub title here

Logo

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ : 73/2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีฯ กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 602
โทรสาร : 02-017 5566
อีเมล์ : [email protected]

Powered by froggenius.com
Logo

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ : 73/2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีฯ กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 602
โทรสาร : 02-017 5566
อีเมล์ : [email protected]

Powered by FrogGenius.com