“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562" รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

รางวัลฯ แบ่งเป็น 4 ด้าน

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามขนาดองค์กร 

- ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ (Large) : การจ้างงานมากกว่า 200 คนขึ้นไป / มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 200 ล้านบาท
- ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) : การจ้างงาน 50-200 คน / มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 50-200 ล้านบาท
- ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) : การจ้างงานไม่เกิน 50 คน / มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท

2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามประเภทองค์กร

- ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) : องค์กรขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจเพื่อสังคม
- ประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Governmental Organization) : สมาคม สหกรณ์ มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล วิสาหกิจชุมชน องค์กรนอกภาครัฐ
- ประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Government Sector)

3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน

- ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
- ประเภทการออกแบบบริการ (Service Design)

4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ แบ่งเป็น 2 ประเภท

- ประเภทโฆษณา (Advertising Spot)
- ประเภทสารคดีสั้น (Short Documentary)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2562

โดยสามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www.award.nia.or.th

Tag: nia niaacademy

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

เลื่อนจัดงาน Startup Thailand & Innovation Thailand Expo

เลื่อนจัดงาน Startup Thailand & Innovation Thailand Expo

“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562"

ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562"

เปิดมุมมองธุรกิจนวัตกรรมผ่าน "The Current War"

เอ็นไอเอผนึก 4 พันธมิตร เปิดมุมมองประสบการณ์ธุรกิจนวัตกรรมผ่านสุดยอดภาพยนตร์“The Current War” ตั้งเป้าดันสตาร์ทอัพ – เยาวชนด้านดีพเทคประดับเวทีโลก

STARTUP THAILAND 2019

STARTUP THAILAND 2019 : STARTUP NATION

Logo

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ : 73/2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีฯ กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 602
โทรสาร : 02-017 5566
อีเมล์ : [email protected]

Powered by froggenius.com
Logo

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ : 73/2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีฯ กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 602
โทรสาร : 02-017 5566
อีเมล์ : [email protected]

Powered by FrogGenius.com